Duearity AB utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie

2021-10-19 13:33

Likviditetsgarantin påbörjas onsdagen den 20 oktober 2021.

Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Duearity AB:s aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien.

Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.