VD intervju med Analyst Group

VD intervju med Analyst Group

Analyst Group intervjuar Fredrik Westman

Analyst Group fördjupar sig i Duearity ABs affärsupplägg och kommande produkter. Det finns en stor global marknad att täcka och existerande behandlingsmetoderna måste förnyas för att kunna hjälpa det stora antalet personer som lider.

Intervjun i sin helhet hittar ni här: https://youtu.be/c5eAqqt649Q