Om Duearity

Om Duearity

En av Duearitys grundare, Peter Arndt, har sedan lång tid tillbaka tinnitus och genomgick under åren 2015–2016 en TRT-behandling (Tinnitus Retraining Therapy). Den innehöll kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombination med att lyssna på vitt brus åtta timmar per dygn under tolv månader. Peter kände att vitt brus gav en stor positiv lindring, men kunde konstatera att behandlingen utgjorde ett stort hinder i vardagen. Öronsnäckor gick inte att använda under arbetstid, då behandlingen måste ske utan avbrott. Sömnen stördes av att sova med dem under en längre tid.

Med sin långa erfarenhet av produktutveckling inom medicinteknik såg Peter möjligheten att utveckla världens minsta och mest flexibla tinnitushjälpmedel som sänder vitt brus. Som VD och delägare i ett produktutvecklingsbolag har Peter haft möjligheten att samla en grupp experter inom medicinteknisk produktutveckling som nu utvecklar Tinearity och Tinearity-AI.

I juli 2021 beräknas Tinearity G1 vara CE-märkt, produktionsklar och färdig att levereras till personer runt om i Europa som vill behandla och lindra sin tinnitus med vitt brus. Utvecklingen av Tinearity-AI har påbörjats och förväntas vara färdigutvecklad runt årsskiftet 2023/24. 

Bolagsnamnet Duearity består av orden duo och öra, du och ditt öra. Vårt mål är att du och vår lösning tillsammans bemästrar din tinnitus.