Produkter

Om TinearityTM G1

Utvecklingen av TinearityTM G1 baseras på analyser och intervjuer av personer som lider av eller har besvär med tinnitus. Resultatet är en unik lösning, maximalt flexibel för dem som har tinnitus. TinearityTM G1 innehåller ett litet ljudelement som genererar vitt brus direkt in i örat via skallbenet vilket innebär att örongången är fri. Ljudelementet placeras på ett minimalt specialutvecklat plåster som i sin tur placeras bakom öronen. TinearityTM G1 är enkel att använda i vardagen, kräver inte något ingrepp och kommer att ha en storlek som motsvarar ett mynt vilket kan betraktas som unikt på marknaden. Bone Conduction Technology är en vedertagen metod att föra in ljud i örat via skallbenet vilket gör att en person kan ta emot ljud utan att blockera öronkanalen. Hörselhjälpmedel som bygger på Bone Conduction Technology omnämns första gången 1923. Duearity AB har lämnat in patentansökan i syfte att skydda TinearityTM G1.

Läs mer om Tinearity.

Om Tinearity-AI

Tinearity-AI bygger på artificiell intelligens och ska bidra till att ge personer som lider av eller besväras av tinnitus att ta kommandot över och bemästra sina symptom. Tinearity-AI är en unik innovation som utgår från att flertalet personer med tinnitus upplever varierande symptom över tid, mycket beroende på olika situationer som uppstår i vardagen. Tinearity-AI ska genom att mäta på en kroppspunkt samla in och organisera data i syfte att ge en person som lider av tinnitus möjlighet att förstå och bemästra de egna unika symptomen. Inte minst ska personer ges möjlighet att varnas när symptomen är på väg att förvärras vilket ger en möjlighet att undvika situationer som riskerar att förvärra symptomen. Därutöver har aggregerad data från flera användare potential att användas inom forskning och behandling som genomförs på kliniker. Utvecklingen av Tinearity-AI startade i januari 2021 och ska vara färdigutvecklad i slutet av 2023. Duearity AB har lämnat in patentansökan i syfte att skydda innovationen.

Fördelar

Det finns inga produkter eller tjänster att jämföra med i dagsläget, det närmsta man kommer är hörapparater med vitt brus vars fokus ligger just på hörseln och därmed blir en större och mer komplex lösning för en användare. Duearitys lösningar har följande fördelar:

  • Unika produkter och tjänster som enbart fokuserar på att lindra tinnitus.
  • Enda produkt som är MedTech-klassad för detta ändamål.
  • Full frihet att behandla oavsett livsstil under dygnets alla timmar.
  • Prisvärd och överkomlig för den stora massan.
  • Minimal och lätt att dölja och användbar i alla åldrar.
  • Påverkar inte hörseln och förmågan att ta in externt ljud under behandlingen.
  • Ingen påverkan och irritation i örongången.
  • Använder redan etablerad och vetenskapligt säkerställd behandlingsmetod (TRT).
  • Den kan användas som självbehandling utan inblandning från sjukvård eller behandlingsklinik.

Med Tinearity-AI förbättrar vi möjligheterna ytterligare att lindra tinnitussymptomen. 

Läs mer om Tinearity.