Tinnitus

Om tinnitus

Tinnitus är att höra ljud som inte har en yttre källa. Det kan låta som pipljud, toner, tjut, brus och visslande. Besvär med tinnitus kan leda till koncentrationsproblem, sömnsvårigheter, oro och depression vilket i sin tur innebär personligt lidande och stora samhällskostnader.

Tinnitus kan bero på flera olika saker, till exempel hörselskador, buller, stress, olika sjukdomar och biverkning av läkemedel.

Tinnitus är en åkomma som drabbar alla ålders- och yrkesgrupper även om äldre är överrepresenterade. Vissa forskare menar att allt fler unga drabbats av tinnitus de senaste åren och orsakerna är inte helt fastställda, men en orsak anses vara det frekventa användandet av hörlurar och öronsnäckor. En annan förklaring är att allt fler drabbas av stress och depression.

Många som lider av tinnitus har svårt att leva livet fullt ut. Det drabbar dem på det personliga planet likväl som i det arbetsmässiga, vilket leder till depression och sjukfrånvaro.

De som lider av tinnitus känner sig ofta utelämnade då möjligheterna till lindring är begränsad, vilket leder till en nedåtgående negativ spiral.

Samhällskostnaderna totalt sett orsakade av tinnitus och utebliven lindring är mycket stora. 10-20 procent av befolkningen har mer eller mindre tinnitus. 2–3 procent av populationen i världen har så svåra problem att de inte kan leva ett normalt liv.