Vision för Duearity

Marknad

Forskare och patientorganisationer bedömer att mellan 10 och 20 procent av befolkningen har tinnitus. Cirka 2–3 procent av befolkningen har svåra eller mycket svåra besvär. I USA anses cirka 6 procent ha betungande besvär. Sammantaget i Europa, USA, Asien och Oceanien rör det sig om 80–200 miljoner människor som är drabbade av livspåverkande tinnitus. Duearitys kund är en person som lider av eller har besvär av att ha tinnitus och som vill behandla eller lindra sina besvär. En stor andel av de personer som drabbats av tinnitus har i stor utsträckning så stora besvär att hans eller hennes vardag påverkas negativt i form av exempelvis sömnsvårigheter, depression och svårigheter att delta i arbetslivet. 

Vision

Med djup förståelse för de personer som har problem med tinnitus ska vi med intelligenta lösningar ge dessa personer möjlighet att fullt ut kunna njuta av livet.

Mission

Duearity ska med hängivenhet och med hjälp av innovativa tekniska lösningar och big data, förbättra livet för alla dem runt om i världen som drabbats av tinnitus.

Affärsidé

Duearity ska erbjuda lösningar i form av Tinearity och Tinearity-AI. Tinearity överför vitt brus med hjälp av Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptom och underlätta vardagen för dem som lider av tinnitus. Tinearity-AI ska hjälpa personer att bemästra sina besvär.

Teknik

Det unika med Tinearity är att den genererar vitt brus direkt intill örat, via skallbenet, paketerat i ett minimalt intelligent plåster. Tinearity kommer att ha en storlek motsvarande en svensk tiokrona vilket kan anses vara unikt på marknaden. Produkten ska var medtech-klassad, CE klass lla. Metoden att överföra ljud via skallbenet benämns Bone Conduction Technology vilket är en vedertagen teknologi. Tinearity består av tre komponenter: den ljudöverförande komponenten, endagsplåster samt laddenhet. Utvecklingen av Tinearity startade 2016 och ska vara färdigutvecklad och CE-märkt i december 2021. 

Tinearity-AI är en unik innovation som utgår ifrån det faktum att flertalet personer med tinnitus upplever en varierad tinnitusvolym över tid beroende på olika situationer som uppstår i vardagen. Symptomen förvärras av olika situationer under arbetet eller under fritiden. Men för många är det ytterst svårt att avgöra vad som orsaker en försämring och när försämringen startar. Genom att mäta på en kroppspunkt samla in, organisera och med algoritmer analysera data, är målet at ge personer som lider av eller besväras av tinnitus möjlighet att förstå och bemästra de egna unika symptomen. Inte minst vill vi att Tinearity-AI ska varna när symptomen är på väg att förvärras vilket kan ge en möjlighet att undvika situationer som riskerar att förvärra symptomen. Därutöver har aggregerad data från flera användare potential att användas inom forskning och förbättra den behandling som genomförs på kliniker. Tinearity-AI började utvecklas i januari 2021 och målsättningen är att systemet är färdigutvecklat runt årsskiftet 2023/24.