PressreleaserIn English

2022-11-30

PRV har formellt godkänt Duearitys patentansökan – TINNITUS MONITORING AND TREATING DEVICE AND SYSTEM

Läs mer

Icke regulatorisk

2022-11-29

Duearity har ingått återförsäljaravtal med AB Transistor Sweden

Läs mer

Regulatorisk

2022-11-21

Duearity har undertecknat ett Letter of Intent med ett amerikanskt audionomföretag

Läs mer

Regulatorisk

Finansiell kalender

  • Delårsrapport kvartal 1 2022: 5 maj 2022.
  • Halvårsrapport 2022: 25 augusti 2022.
  • Kvartalsrapport 3 2022: 17 november 2022.
  • Bokslutskommuniké 2022: 23 februri 2023.
  • Delårsrapport kvartal 1 2023: 4 maj 2023.

IR-kontakt

  • Fredrik Westman, VD
  • Stillmansgatan 12, 211 25, Malmö
  • fredrik.westman@duearity.com
  • +46 (0) 738 145215