Pressreleaser

2022-05-27

Duearity och PRETTL Electronics Group har ingått avsiktsförklaring med målet att gemensamt utveckla och marknadsföra Tinerity-AI

Läs mer

Regulatorisk

2022-05-10

Duearity AB framträder på Aktieportföljen Live idag tisdagen den 10 maj

Läs mer

Regulatorisk

2022-05-06

Duearity offentliggör informationsmemorandum avseende förestående företrädesemission

Läs mer

Regulatorisk

Finansiell kalender

  • Bokslutskommuniké 2021: 24 februari 2022
  • Delårsrapport kvartal 1 2022: 19 maj 2022
  • Halvårsrapport 2022: 25 augusti 2022

Senaste video

IR-kontakt

  • Fredrik Westman, VD
  • Stillmansgatan 12, 211 25, Malmö
  • fredrik.westman@duearity.com
  • +46 (0) 738 145215