PressreleaserIn English

2023-03-20

Duearity har etablerat organisation i USA inför lansering av tinnitusprodukten Tinearity G1

Läs mer

Regulatorisk

2023-03-14

Duearity AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Läs mer

Regulatorisk

2023-03-09

Almi och Exportkreditnämnden beviljar exportlån till Duearity om 3,8 MSEK

Läs mer

Regulatorisk

Finansiell kalender

 • 2023
 • Delårsrapport kvartal 3 2023: 16 november 2023.
 • Halvårsrapport 2023: 24 augusti 2023.
 • Delårsrapport kvartal 1 2023: 4 maj 2023.
 • Ordinarie bolagsstämma 2023: 12 april 2023. 
 • Årsredovisning för 2022 publiceras: 14 mars 2023.
 • Bokslutskommuniké 2022: 23 februri 2023.
 • 2022
 • Kvartalsrapport 3 2022: 17 november 2022.
 • Halvårsrapport 2022: 25 augusti 2022.
 • Delårsrapport kvartal 1 2022: 5 maj 2022.

IR-kontakt

 • Fredrik Westman, VD
 • Stillmansgatan 12, 211 25, Malmö
 • fredrik.westman@duearity.com
 • +46 (0) 738 145215