Här finner du villkoren för teckningsoptioner TO3/2024 med teckningstid 1-15 oktober 2024.