Tidpunkter för ekonomisk information

2025

Bokslutskommuniké 2024: 27 februari 2025.

2024

Delårsrapport kvartal 3 2024: 28 november 2024.

Halvårsrapport 2024: 22 augusti 2024. 

Delårsrapport kvartal 1 2024: 31 maj 2024. 

Ordinarie bolagsstämma 2024: 29 juni 2024.

Årsredovisning för 2023: 28 mars 2024. 

Bokslutskommuniké 2023: 22 februari 2024.

2023

Delårsrapport kvartal 3 2023: 30 november 2023.

Halvårsrapport 2023: 24 augusti 2023.

Delårsrapport kvartal 1 2023: 4 maj 2023.

Ordinarie bolagsstämma 2023: 12 april 2023. 

Årsredovisning för 2022: 14 mars 2023.

Bokslutskommuniké 2022: 23 februri 2023.

2022

Delårsrapport kvartal 3 2022: 17 november 2022.

Halvårsrapport 2022: 25 augusti 2022.

Delårsrapport kvartal 1 2022: 5 maj 2022.