Tidpunkter för ekonomisk information

Halvårsrapport 2022: 25 augusti 2022.

Kvartalsrapport 3 2022: 17 november 2022.

Bokslutskommuniké 2022: 23 februri 2023.

Delårsrapport kvartal  2023: 4 maj 2023.