Extra bolagsstämma 5 juli 2024

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsormulär

Bilaga A - villkor för TO2

Bilaga B - villkor för TO3

 

Bolagsstämma 29 juni 2024

Kallelse bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2023

Revisionsberättelse för 2023

 

Extra bolagsstämma 31 januari 2024

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om sakutdelning

 

Bolagsstämma 14 april 2023

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 

Revisionsberättelse för 2022

Kallelse bolagsstämma

Protokoll bolagsstämma

 

Bolagsstämma 4 april 2022

Fullständiga beslutsförslag

Fullmaktsformulär

Årsredovisning

Protokoll bolagsstämma