Besked om CE-märkning inom några få dagar

2023-01-10 13:03

Efter kontakter med Duearitys certifieringsorgan har bolaget fått veta att formellt besked om CE-märkningen förväntas komma inom några få dagar.

Duearitys certifieringsorgan förväntas komma med ett formellt besked gällande CE-märkning av Tinearity G1 inom några få dagar. Duearity bedömer att bolagets CE-ansökan befinner sig i slutskedet av certifieringsorganets interna granskningsprocess.