Duearity AB har registrerat dotterbolag i USA

2023-04-27 08:52

Duearity AB har registrerat Duearity Americas Incorporated i USA. Bolaget är helägt av Duearity AB och är i dagsläget registrerat i Delaware samt i Illinois och New Jersey. Bolagets avsikt är från och med kvartalsrapporten för första halvåret 2023 att publicera en koncernredovisning där såväl bolagets europeiska som amerikanska verksamhet redovisas. Bolagets tinnitusprodukt Tinearity G1 förväntas erhålla marknadsgodkännande i USA, 510(k)-approval, senast vid kommande halvårsskifte.

Duearitys dotterbolag, Duearity Americas Incorporated, har sin skatterättsliga hemvist i Delaware. Därutöver är bolaget registrerat i Illinois och New Jersey. Duearitys kontor i USA har förlagts till Chicago i Illinois. Avsikten är att registrera bolaget i fler stater framgent. Skälet till att begreppet Americas används, är att detta omfattar såväl Nord- som Sydamerika.

Registreringen av Duearity Americas Inc innebär att Duearity AB kommer att publicera en koncernredovisning från och med rapporten för första halvåret 2023, vilken planeras att publiceras den 24 augusti i år.

Duearity AB:s produkt Tinearity G1 genomgår för närvarande en granskning av Food & Drug Administration, FDA, i USA. Ett marknadsgodkännande, 510(k)-clearance, förväntas senast utgången av juni månad i år.