Duearity AB har undertecknat distributörsavtal

2023-05-23 11:01

Duearity AB har idag ingått avtal med en distributör i Portugal. Duearity förväntas ingå fler distributörsavtal i Europa under 2023.

Distributörsavtalet effektueras direkt och marknadsföringen i Portugal startar under juni månad i år. Försäljningsmål kommer att formuleras i ett senare skede efter att distributörens marknadsföring och försäljning utvärderats.

Distributören grundades 2015 och har sitt säte i staden Porto och fokuserar på försäljning och distribution av medicinsk utrustning till specialister inom otorinolaryngologi och neurokirurgi.