Duearity AB har undertecknat distributörsavtal i Storbritannien

2023-07-27 10:22

Duearity AB har idag ingått avtal med en distributör i Storbritannien. Målsättningen är att efter full lansering sälja fler än ett par tusen Tinearity G1 startkit i Storbritannien per år för att därefter öka försäljningen. Avtalet är Duearitys andra distributörsavtal och bolaget förväntas ingå fler distributörsavtal och avtal med kliniker i Europa och USA under 2023.

Distributören har genomfört en gedigen analys av Tinearity G1:s förutsättningar i Storbritannien, bland annat genom kontakter med expertis inom tinnitusområdet i form av läkare och audionomer. Distributörsavtalet effektueras direkt och marknadsföringen och försäljningen i Storbritannien startar under augusti månad i år. En rimlig målsättning enligt distributören är att efter full lansering sälja fler än ett par tusen Tinearity G1 startkit per år för att därefter öka försäljningen. Efter godkännande av brittiska NHS är målsättningen att sälja fler än 5 000 Tinearity G1 startkit per år.

Distributören avser att initiera en pilotstudie vilken ska användas i syfte att Tinearity G1 ska godkännas av NHS, det brittiska subventionssystemet. Tinearity G1 beräknas vara godkänt av NHS under 2024.

- Vårt avtal med distributören i Storbritannien är ännu ett kvitto på att Duearity erbjuder en produkt som fyller en viktig funktion i behandlingen av personer som lider eller besväras av tinnitus. Storbritannien har en väl utvecklad vård av tinnituspatienter och marknaden kommer att bli viktig för bolaget då vi nu går in i en tillväxtfas, säger Fredrik Westman, VD i Duearity AB.

Distributörsföretaget, Prime Health Distribution Ltd, har verkat inom öron- och hörselområdet i 30 år och har ett mycket stort kontaktnät bland kliniker, läkare, audionomer och den brittiska patientorganisationen British Tinnitus. Distributörsföretaget kommer enbart att fokusera på marknadsföring och försäljning av Tinearity G1.

Avtalet är Duearitys andra distributörsavtal och vi kommer att ingå fler avtal i Europa och USA under 2023.