Duearity AB har utsett Rosti Group att producera Tinearity-adapters

2021-07-01 10:30

Duearity AB har utsett Rosti Group att producera Duearitys specialutvecklade endagsplåster.

Duearity AB har valt att ingå samarbete med Rosti Group för produktion av Duearitys adapters, ett specialutvecklat endagsplåster med clips som syftar till att hålla ljudelementet på plats bakom öronen på dem som lider eller besväras av tinnitus.

Rosti Group och Duearity har samarbetat i produktionsanpassningen av adaptern. Rosti Group har visat att man kan producera adaptern i enlighet med de kvalitetsmål, volymer och kostnader som specificerades i Duearitys proof of concept och som färdigställdes sommaren 2020.

”Samarbetet med Rosti är ett viktigt steg framåt för Duearity eftersom Rosti är en välrenommerad produktionspartner som har kapacitet och kunskap att producera stora mängder av våra adapters. Detta är viktigt då Duearity har som mål att under 2022 och 2023 att producera och sälja flera miljoner adapters för att åren därefter skala upp ytterligare”, säger Fredrik Westman, VD Duearity AB.

Produktionen av endagsplåster kommer att ske på Rostis anläggning i Polen vilken är ISO 13485-certifierad för produktion av medicintekniska produkter.

Om Tinearity
Tinearity kommer att vara världens första och minsta medicintekniskt klassade produkt, enbart avsedd för behandling och lindring av Tinnitus, oavsett tidpunkt på dygnet. Omsorgsfullt designad av experter inom industridesign och medicinteknisk produktutveckling. Tinearity är utvecklad för att vara en hjälp för dem med tinnitus i alla vardagliga situationer.

Tinearity består av två ljudelement, adapter och laddplatta. Ljudelementen sänder vitt brus via skallbenet in i örat vilket är en vedertagen metod för att lindra och behandla tinnitus. Ljudelementen placeras bakom öronen med hjälp av adapters (endagsplåster). Ljudelementen drivs av batterier som laddas med hjälp av en laddplatta.

Om Rosti Group
Rosti är ett globalt formgjutningsföretag och kontraktstillverkare. I över 75 år har Rosti levererat innovativa lösningar till kunder. Bolaget tillhandahåller formgjutning med hög precision till bland annat industrier inom förpacknings- och fordonsindustri, sjukvård och medicinteknik. Rosti har åtta tillverkningsanläggningar i Europa och Asien. Huvudkontoret finns i Malmö. Rostis anläggning i Polen är 31 000 kvadratmeter stor, har cirka 1 000 anställda och fler än 120 produktionslinjer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD, Duearity AB
E-post: Fredrik.westman@duearity.com
Telefon: +46 73 814 52 15

Om Duearity
Duearity är ett medtechföretag som utvecklar och producerar lösningar i syfte att lindra symtom och underlätta vardagen för dem som lider av tinnitus. Med djup förståelse för de personer som har problem med tinnitus ska Bolaget med intelligenta lösningar ge dessa personer möjligheten att fullt ut kunna njuta av livet. Bolaget ska erbjuda produkterna Tinearity och Tinearity-AI. Tinearity överför vitt brus med hjälp av Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. Tinearity-AI ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och bemästra sina besvär.

För mer information, se Duearitys webbplats www.duearity.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se