Duearity AB producerar nollserie av Tinearity

2021-06-11 08:00

Duearity AB är nu redo att beställa verktyg för produktion av bolagets tinnitusprodukt Tinearity. En nollserie kommer att produceras runt månadsskiftet juni/juli.

Den Tinearity som kommer att produceras i nollserien kommer att vara så kallat produktionsekvivalent, det vill säga likvärdig slutprodukten vad gäller design, funktion och kvalitet. De producerade enheterna syftar till att användas i den process som bland annat föregår CE-märkningen, verifiering och validering. Vidare är syftet att kunna visa Tinearity för protentiella samarbetspartners i Europa.

Produktionen av nollserien innebär att Duearity följer tidsplanen som presenterades i samband med bolagets IPO i maj. Målsättningen att starta CE-märkningsprocessen i september 2021 kvarstår. Vidare kvarstår målsättningen att Tinearity är klar för distribution till kunder i Europa strax efter årsskiftet 2021/22.

Om Tinearity
Tinearity kommer att vara världens första och minsta medicintekniskt klassade produkt, enbart avsedd för behandling och lindring av Tinnitus, oavsett tidpunkt på dygnet. Omsorgsfullt designad av experter inom industridesign och medicinteknisk produktutveckling. Tinearity är utvecklad för att vara en hjälp för dem med tinnitus i alla vardagliga situationer.

Tinearity består av två ljudelement, adapter och laddplatta. Ljudelementen sänder vitt brus via skallbenet in i örat vilket är en vedertagen metod för att lindra och behandla tinnitus. Ljudelementen placeras bakom öronen med hjälp av adapters (endagsplåster). Ljudelementen drivs av batterier som laddas med hjälp av en laddplatta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD, Duearity AB
E-post: Fredrik.westman@duearity.com
Telefon: +46 73 814 52 15

Om Duearity
Duearity är ett medtechföretag som utvecklar och producerar lösningar i syfte att lindra symtom och underlätta vardagen för dem som lider av tinnitus. Med djup förståelse för de personer som har problem med tinnitus ska Bolaget med intelligenta lösningar ge dessa personer möjligheten att fullt ut kunna njuta av livet. Bolaget ska erbjuda produkterna Tinearity och Tinearity-AI. Tinearity överför vitt brus med hjälp av Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. Tinearity-AI ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och bemästra sina besvär.

För mer information, se Duearitys webbplats www.duearity.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se