Duearity AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022

2023-03-14 14:06

Duearity AB publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets hemsida www.duearity.com. Årsredovisningen finns även tillgänglig på Duearitys kontor och kan beställas i utskrift genom att mejla info@duearity.com.