Duearity AB tidigarelägger publicering av rapport från den 26 augusti till onsdagen den 25 augusti

2021-08-24 17:14

Duearity AB tidigarelägger publiceringen av bolagets halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2021. Nytt datum för publicering är onsdagen den 25 augusti 2021.

Skälet till att tidigarelägga publiceringen av halvårsrapporten är att Duearitys VD Fredrik Westman ska genomföra en investerarpresentation onsdagen den 25 augusti.

Tidigare kommunicerat datum för publicering av halvårsrapporten var 26 augusti.