Duearity Americas Inc har tecknat avtal med de första klinikerna i USA

2023-08-25 10:29

Duearity AB:s dotterbolag i USA, Duearity Americas Inc, har tecknat avtal med de första fem klinikerna. Klinikerna avser att köpa Tinearity G1 till sina tinnituspatienter. En rimlig bedömning är att cirka tio kliniker i USA har ingått avtal med bolaget under tredje kvartalet 2023.

Duearity Americas Inc har tecknat evalueringsavtal med fem kliniker i USA och som ämnar köpa Tinearity G1 till sina tinnituspatienter. Avtalen innebär att Duearity Americas Inc kan genomföra de första försäljningarna under tredje kvartalet. Duearity erhöll marknadsgodkännande den 30 juni i år och säljaktiviteterna startade omedelbart efter det. Bedömningen är att Duearity Americas Inc har ingått avtal med cirka tio kliniker innan tredje kvartalets slut.

  • Mottagandet bland audiologkliniker i USA har hittills varit över förväntan och det är uppenbart att Tinearity G1 fyller en lucka i marknaden. Vi bearbetar kliniker i några utvalda stater och har som mål att ingå distributörsavtal i stater som vi inte avser att bearbeta själva. Ytterligare en väsentlig kanal är Veteran Affairs som kan komma att bli mycket lönsam för bolaget, säger David Johansson, Managing Director i Duearity Americas Inc.