Duearity har blivit ISO 13485-certifierat

2021-12-23 11:42

Duearity har idag erhållit bolagets ISO 13485-certifikat efter att bolagets kvalitetssystem granskats av ett oberoende certifieringsorgan. Certifikatet innebär att bolaget tagit ett viktigt steg mot att CE-märka Duearitys produkt Tinearity.

Duearity har idag formellt blivit ISO 13485-certifierade efter att ett oberoende certifieringsorgan granskat bolagets kvalitetssystem och den underliggande dokumentationen. Certifieringen är mycket viktig för bolaget då det innebär att Duearity kan anses vara kvalificerat för att utveckla, producera och distribuera Tinearity och kommande produkter. Vidare är det ett viktigt steg mot att CE-märka Tinearity.

”Vi har nu tagit ett stort kliv framåt i och med att våra interna processer vad gäller utveckling, produktion och distribution kan anses hålla hög kvalitet. En extra glädjande aspekt är att certifieringsorganet efter flera dagars granskning inte fann en enda avvikelse eller brist, vilket kan ses som mycket ovanligt”, säger Fredrik Westman, VD Duearity AB.

Duearity befinner sig just nu i en intensiv fas där arbetet i stor utsträckning är fokuserat på CE-märkningsprocessen, produktion av ljudelement och adaptrar (endagsplåster) samt start av vår pre-sale, det vill säga den kampanj som startar i januari/februari 2022 och syftar till att kunder ska ges möjlighet att förbeställa Tinearity.