Duearity har etablerat organisation i USA inför lansering av tinnitusprodukten Tinearity G1

2023-03-20 18:15

Duearity har ingått avtal med en grupp personer som ska driva Duearitys dotterbolag i USA samt leda marknadsaktiviteter och försäljning.

Duearity har sedan bolaget grundades kontaktats av ett antal intressenter i USA vilka har utvärderats. En av dessa är den utvalda gruppen som Duearity fört samtal med under en längre tid gällande start av dotterbolag och lansering av Tinearity G1 i USA. Initialt kommer två personer att driva Duearity i USA för att sedan utöka teamet. Duearity kommer inom några veckor att presentera personerna.
 
- Valet föll på den utvalda gruppen då dessa är mycket entreprenöriella och har gedigen erfarenhet av att etablera svenskägda verksamheter i USA samt har de rätta kontaktytorna som krävs för en lyckosam start, säger Fredrik Westman, VD Duearity AB.
 
De som kommer att leda Duearity i USA har innehaft ett flertal chefspositioner i såväl svenska som amerikanska bolag och besitter goda kunskaper i hur man bedriver försäljning, organisation och logistik.
 
Den amerikanska marknaden skiljer sig på ett antal plan i jämförelse med den europiska, inte minst med hur man når de drabbade tinnituspatienterna. En utarbetad strategi är framtagen och godkänd av Duearitys styrelse, vilket nu medför att vi kan starta lanseringen så fort Tinearity G1 erhållit 510(k)-clearance.