Duearity har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

2021-05-06 13:49

Nasdaq Stockholm AB har idag den 6 maj godkänt Duearity AB:s (”Duearity” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Handeln av aktier i Duearity kommer inledas tisdagen den 11 maj 2021 under kortnamnet DEAR och med ISIN-kod SE0015949482.

Rådgivare
Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD, Duearity AB
E-post: Fredrik.westman@duearity.com
Telefon: +46 73 814 52 15

Om Duearity
Duearity är ett medtechföretag som utvecklar och producerar lösningar i syfte att lindra symtom och underlätta vardagen för dem som lider av tinnitus. Med djup förståelse för de personer som har problem med tinnitus ska Bolaget med intelligenta lösningar ge dessa personer möjligheten att fullt ut kunna njuta av livet. Bolaget ska erbjuda produkterna Tinearity och Tinearity-AI. Tinearity överför vitt brus med hjälp av Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. Tinearity-AI ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och bemästra sina besvär.

För mer information, se Duearitys webbplats www.duearity.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se