Duearity har ingått avsiktsförklaring med europeisk distributör som täcker 5 EU-länder

2023-11-10 11:21

Duearity har ingått en avsiktsförklaring (LOI) med en distributör som täcker Polen, Tjeckien, Slovakien, Estland och Lettland. Distributören marknadsför och säljer i dagsläget välkända medicintekniska produkter inom bland annat öron, näsa och hals.

Distributören, med kontor i Prag i Tjeckien samt i Krakow i Polen, är ett etablerat företag med lång historik och med en mycket erfaren säljkår. De marknadsför och säljer produkter till kliniker inom öron-näsa-hals, vilket är den kundgrupp som Duearity vänder sig till. Vidare säljer de produkter inom diagnostik, kardiologi och onkologi. De fem marknader som man avser att sälja Tinearity G1 på är Polen, Tjeckien, Slovakien, Estland och Lettland. Distributören valde att ingå en avsiktsförklaring efter att ha besökt kliniker i länderna och fått tydliga köpsignaler. Försäljning kan ske efter att distributörsavtal ingåtts samt att Duearity genomfört några administrativa åtgärder, till exempel översättning av manualer till de aktuella språken.

- Återigen har vi fått starka signaler från marknaden att Tinearity G1 fyller ett kliniskt behov och att prissättningen är rimlig enligt de kliniker som besökts. Bedömningen är att Duearity därmed inom kort täcker 11 EU-länder samt Storbritannien. Och fler samarbeten och avtal kan förväntas i närtid, säger Fredrik Westman, VD Duearity AB.

När avsiktsförklaringen omvandlas till ett distributörsavtal täcker Duearity 12 länder i Europa med en befolkning som uppgår till fler än 180 miljoner invånare. Uppemot 3,5 miljoner av dessa ingår i Duearitys målgrupp, vilken består av normalhörande och dem med mild hörselnedsättning.