Duearity har ingått Letter of Intent med distributör i USA

2023-11-03 01:26

Duearity Americas Inc har ingått en avsiktsförklaring med en amerikansk distributör. Distributören täcker hela USA. Företaget är specialiserade på produkter inom öron, näsa och hals och säljer främst till ÖNH-läkare och sjukhus.

Distributören har under en tid testat Tinearity G1 och nästa steg är att evaluera produkten med hjälp av företagets nätverk bland ÖNH-läkare och sjukhus. Målet är att därefter ingå distributionsavtal.

Distributören täcker hela USA med egna säljare och agenter vilket innebär att Tinearity G1, under förutsättning att distributörsavtal ingås, har stora förutsättningar att nå ut till tinnituspatienter via sjukhuskliniker. Vidare täcker bolaget Kanada. Distributören startade sin verksamhet 1996 och producerar egenutvecklade produkter som säljs i bland annat USA, Kanada och Kina. Vidare agerar företaget som distributör åt ett antal ÖNH-produkter. Distributören har sitt huvudkontor i Memphis, Tennesse.

- Vår affärsmodell, business-to-business, verkställs nu också på den amerikanska marknaden. Att ledande distributörer är intresserade av att ingå avtal med Duearity är ett tydligt tecken på att Tinearity G1 har ett kliniskt värde och goda förutsättningar på den amerikanska marknaden. Distributören som vi nu ingått en avsiktsförklaring med har lång historik, är välkända på den amerikanska marknaden och har ett mycket gott renommé, säger Fredrik Westman, VD Duearity AB.

Under förutsättning att ett distributionsavtal ingås kan Duearity täcka en väsentlig försäljningskanal, nämligen ÖNH-läkare och sjukhus. Därutöver finns ytterligare viktiga kanaler, såsom audiologikliniker, enskilda audiologer och audionomer samt Veteran Affairs. Duearity Americas Inc för samtal med potentiella distributörer inom samtliga kanaler samtidigt som försäljning sker direkt till enskilda kliniker i nuläget.