Duearity har undertecknat ett Letter of Intent med ett amerikanskt audionomföretag

2022-11-21 14:55

Duearity AB har undertecknat ett Letter of Intent med ett amerikanskt audionomföretag vars fokus är att behandla personer som drabbats av tinnitus. Audionomföretaget har kunder över hela USA och ska promota Tinearity G1 hos sina klienter. För Duearity är undertecknandet ett viktigt steg i målsättningen att etablera verksamhet i USA.

Duearity har ingått avtal med ett amerikanskt audionomföretag och därmed har bolaget lagt grunden för att påbörja försäljning i USA efter att Duearity erhållit ett 510(k)-clearance. Ledningen för audionomföretaget har testat Duearitys produkt, Tinearity G1, och avser att marknadsföra produkten till sina klienter, vilka alla genomgår behandling i syfte att lindra tinnitussymtom. I gengäld ska Duearity med hjälp av audionomföretaget erbjuda personer med tinnitus professionell behandling inom ramverket för TRT (Tinnitus Retraining Therapy).

  • Vi blev kontaktade av audionomföretaget för arton månader sedan och de har följt Duearitys utveckling sedan dess samtidigt som vi har haft tillgång till deras behandlingsexpertis. Efter att de testat Tinearity G1 valde vi att ingå ett Letter of Intent. Vi tror att samarbetet har goda förutsättningar att gynna Duearitys expansion, inte minst eftersom de är mycket skickliga i digital marknadsföring, säger Fredrik Westman, VD Duearity AB.

Duearity fortsätter arbetet med att etablera verksamhet i USA. Bolaget har som mål att lämna in den tekniska filen till FDA i USA i slutet av november och därmed ansöka om 510(k)-clearance. Målsättningen är att få ett godkännande i slutet av första halvåret 2023 och därmed ges möjlighet att sälja Tinearity G1 på den amerikanska marknaden.