Duearity lämnar in nationella patentansökningar

2022-12-21 09:39

Duearity har nu gått vidare med bolagets PCT-ansökan och ansöker om nationella patent i utvalda länder runt om i världen. Patent- och Registreringsverket har tidigare godkänt Duearitys patentansökan.

Duearity har startat processen med att lämna in nationella patentansökningar vilket innebär att respektive lands patentmyndighet fattar beslut gällande patent. Valet av länder baseras på dels strategiska val där marknadsfaktorer beaktats och dels kostnader. Bolaget har tidigare lämnat in en PCT-ansökan vilket ger bolag möjlighet med att en ansökan få nyhetsgranskning och preliminär bedömning utförd av en myndighet för cirka 150 länder.

Duearity har eller kommer inom kort att lämna in nationella patentansökningar i följande områden och länder:

  • Europa
  • USA
  • Kanada
  • Australien
  • Japan
  • Sydkorea
  • Israel
  • Indien