Duearity och PRETTL Electronics Group har ingått avsiktsförklaring med målet att gemensamt utveckla och marknadsföra Tinerity-AI

2022-05-27 08:25

Duearity AB och det tyska företaget PRETTL Electronics Group har idag ingått ett Letter of Intent med målet att ingå ett samarbetsavtal som syftar till att tillsammans utveckla Tinearity-AI. Samarbetet har potential att kraftigt öka möjligheterna att nå ut till marknaden snabbare med en kostnadseffektiv produkt.

Duearity AB och PRETTL Electronics Group har som mål att ingå ett samarbetsavtal senast under fjärde kvartalet 2022. Bolagens ambition är att gemensamt utveckla nästa generations Tinearity, ett AI-system som kan betraktas som unikt och syftar till att användas av dem som besväras eller lider av tinnitus samt av professionen som behandlar tinnituspatienter.

PRETTL Electronics Group är en stark industriell partner och ett samarbete innebär att bolagen tillsammans har resurser och förmåga att utveckla, producera och marknadsföra Tinearity-AI.

Om Prettl
Based in Radeberg, PRETTL Electronics Group is one of the leading German system suppliers for Electronic Manufacturing Services (EMS). As a full-service partner our wide range of services encompasses professional solutions for development, prototyping, production, logistics and aftersales service as well as innovative processes for industrialization, obsolescence management and redesign. Numerous accreditations and certifications guarantee high quality support with a focus on energy technology, components for battery charging infrastructure, medical technology and industry.