Duearity och PRETTL Electronics Group ingår inte samarbetsavtal -

2022-08-11 13:16

Duearity AB och PRETTL Electronics Group har beslutat att avbryta samtalen gällande ett samarbetsavtal. Skälet är de problem som näringslivet i Tyskland just nu upplever. Därmed återgår Duearity till den ursprungliga planen gällande utvecklingen av Tinearity-AI. Bolagets bedömning är fortsatt att det finns ett mycket stort intresse för Duearitys AI-system, inte minst bland ÖNH-läkare och audionomer.

Duearity AB och PRETTL Electronics Group har beslutat att avbryta samtalen gällande ett samarbetsavtal om att gemensamt utveckla Tinearity-AI. Skälet är de problem som näringslivet i Tyskland upplever och som innebär att PRETTL kommer att fokusera på sina kärnverksamheter. Dock kan ett samarbete komma i fråga i ett senare skede när projektet nått produktionsförberedelser och produktion. Som en konsekvens av detta återgår Duearity till den ursprungliga utvecklingsplanen. Dock finns det en rad andra presumtiva samarbetspartners som visat intresse för att delta i utvecklingen av Duearitys AI-system och som Duearity kan komma att samarbete med i stället.

- Vi fortsätter nu utvecklingen av AI-systemet vilket kan betraktas som en unik lösning för dem som lider eller besväras av tinnitus. Vi har även lokaliserat fler mycket intressanta indikationsområden som kan komma att adresseras i nästa steg, säger Fredrik Westman, VD Duearity AB.