Duearity redovisar försäljning samt målsättningar för 2023

2023-02-16 21:45

Styrelsen i Duearity har ikväll fattat beslut om bolagets målsättningar för 2023. Bolagets huvudsakliga ambition är att nå break-even under slutet av 2023. Duearity har i Bolagets pre-salekampanj sålt något fler än 100 Tinearity G1 startkit. Försäljningen ligger i linje med förväntningarna då Tinearity G1 erhöll CE-certifikatet i januari 2023.

Målsättning
Duearitys huvudsakliga ambition är att nå break-even under slutet av 2023. Bedömningen är att försäljningen sannolikt går långsamt i början för att sedan ta fart.

Det ekonomiska utfallet påverkas av hur många Tinearity G1 som säljs i Europa respektive USA. Skälet är att intjäningsförmågan för Duearity har potential att vara avsevärt högre i USA beroende på att priset för Tinearity G1 kan sättas högre i USA i jämförelse med Europa.

Europa
Bolaget har i pre-salekampanjen som startade i början av 2022 sålt något fler än 100 Tinearity G1 startkit och därutöver sålt adaptrar för tre månader till cirka hälften av kunderna. Försäljningen ligger i linje med förväntningarna beaktat att Tinearity G1 erhöll CE-godkännande i januari 2023 och inte funnits på marknaden och att det därmed funnits en osäkerhet bland potentiella köpare.

Bolaget har en välutvecklad digital marknadsstrategi som lett till att Duearity.com i dagsläget har uppemot 250 000 besök på årsbasis, varav cirka 200 000 är återkommande besökare. Flertalet är européer vilket beror på att den digitala marknadsföringen uteslutande sker i Europa. Vi kan samtidigt konstatera att många besökare på hemsidan är hemmahörande i USA. Sammantaget indikerar detta ett stort intresse för Tinearity G1 och Bolaget når upp till de uppsatta KPI:erna för marknadsföringen.

Bolaget har sedan starten av pre-salekampanjen för ett år sedan kunnat konstatera att målgruppen är förhållandevis försiktig och inväntar användarrecensioner. Dessa kan komma relativt fort då lindring och behandling med vitt brus kan ge både en omedelbar lindring och långsiktig effekt.

För att driva försäljningen ytterligare avser bolaget att för det första anställa en produktchef som ska bearbeta kliniker, apotek och ta in Tinearity G1 i subventionssystem. För det andra avser Bolaget att starta en klinisk studie under 2023. Arbetet med att initiera dessa två aktiviteter har startat.

USA
Duearity har under två års tid fört samtal med ett antal aktörer som är verksamma i USA och som har potential att starta och driva Duearitys verksamhet i landet. Målsättningen är att organisationen ska vara på plats i första kvartalet i år så att den är redo att starta marknadsföring och försäljning så fort Tinearity G1 erhållit 510(k)-clearance vilket förväntas ske under första halvåret 2023.