Duearity startar försäljningen av Tinearity G1

2022-02-01 11:44

I morgon onsdag startar Duearitys pre-salekampanj vilken kommer att möjliggöra för kunder i Europa att förbeställa och köpa bolagets produkt Tinearity G1. Kampanjen kommer att pågå fram till sommaren 2022 då Tinearity G1 förväntas CE-märkas. Målsättningen att under 2022 sälja till minst 3 000 kunder i Sverige och EU kvarstår.

Duearitys pre-salekampanj startar i morgon onsdag och kommer att pågå fram till nästkommande sommar då Tinearity G1 förväntas CE-märkas. Bolagets bedömning är att merparten av försäljningen under 2022 sker efter att CE-märkningen erhållits, vilket förväntas ske strax efter kommande halvårsskifte. De första batcherna av ljudelement, laddare och adaptrar kommer att produceras under våren. Produktionskapaciteten kommer därefter att stegvis skalas upp under 2022 och 2023. De första leveranserna till kunder kommer att ske efter att Tinearity G1 CE-märkts.

Som ett resultat av bolagets pre-marketing som pågått sedan februari 2021 kommer marknadskommunikationen och försäljningen att utgå från duearity.com där kunder kan köpa Tinearity G1. Inledningsvis kommer bolaget att fokusera på Sverige och ytterligare tre länder.

Duearity kommer att redovisa försäljning och intäkter i de kommande rapporterna. Bolaget har tidigare, bland annat i memorandumet i samband med noteringsemissionen i maj 2021, kommunicerat målsättningen att sälja Tinearity till 3 000 kunder i Europa under 2022. Om Duearity bedömer att denna målsättning kommer att överskridas eller underskridas meddelas detta i pressmeddelanden.

Tinearity G1 kommer att vara världens första och minsta medicintekniska produkt som enbart är utvecklad och tillverkad för lindring och behandling av tinnitus. Produkten syftar till att vara så pass flexibel att personer som lider eller besväras av tinnitus kan använda den när som helst och var som helst, oavsett tid på dygnet.