Duearity utsett till en av ”Top 10 MedTech startups” i Europa

2021-11-04 10:01

Duearity har utsetts till en av de tio mest intressanta start-up-bolagen inom medicinteknik i Europa.

Duearity har av tidningen MedTech Outlook utsetts till en av ”Top 10 MedTech Startups in Europe 2021”. Som skäl till utnämningen har MedTech Outlook framhållit den korta utvecklingstiden för Duearitys första produkt Tinearity, vilken färdigställts på cirka 18 månader. Man anser också att Duearity lyckats applicera ”bone conduction technology” på ett nytt och intressant sätt. Vidare framhåller Medtech Outlook att Duearitys AI-system är en mycket lovande innovation. Slutsatsen är att Duearity med Tinearity och det kommande AI-systemet har goda förutsättningar att lyckas på marknaden.

Läs artikeln i MedTech Outlook om Duearity här: magazine link

Duearitys första produkt Tinearity lanseras i Europa inom några få månader. 

Duearity har som ett första steg i utvecklingen av bolagets AI-system genomfört en lyckad proof of concept som syftar till att ligga till grund för utvecklingen av systemet som ska användas av personer med tinnitus. Ett prototypsystem har byggts som visar att bolagets koncept är genomförbart. AI-systemet beräknas vara färdigt för lansering under 2024. Det finns inget system idag inom tinnitus som motsvarar Duearitys koncept och det kan därför betraktas som unikt. En patentansökan är sedan tidigare inlämnad. Duearity har fått mycket positiva indikationer från marknaden gällande AI-systemet. Bolaget bedömer att cirka fem procent av en befolkning har svår eller besvärande tinnitus.