FDA-ansökan om 510(k)-clearance inlämnad

2022-12-12 12:40

Duearity har nu lämnat in bolagets tekniska fil, en ansökan om 510(k)-clearance, till FDA i USA samt betalat avgifterna. Målsättningen är att Duearity erhåller ett godkännande för bolagets tinnitusprodukt Tinearity G1 under första halvåret 2023.

Processen med att lämna in ansökan om 510(k)-clearance är nu slutförd. Ett godkännande från FDA innebär att Duearity ges rätten att marknadsföra och sälja bolagets tinnitusprodukt Tinearity G1 i USA. Målsättningen är att granskningsprocessen är färdig under första halvåret 2023 och samtidigt arbetar Duearity med att etablera en organisation som ska ansvara för marknadsföring, försäljning, distribution samt övriga väsentliga uppgifter.