Leveranserna av Tinearity G1 har startat

2023-02-16 07:52

Leveranserna av Tinearity G1 från Duearitys logistikpartner i Finland startade förra veckan, vecka 6. Merparten av leveranserna skedde till svenska kunder.

Leveranserna av Tinearity G1 till kunder som förbeställde samt till kunder som köpt efter lansering startade förra veckan. Bolaget kan konstatera att det logistiska flödet, från köp till leverans, fungerar väl.

Duearity har under 2022 byggt ett affärssystem där webbshop kopplats ihop med underleverantörer, logistikpartner och bolagets affärssystem.