PRV avser att godkänna Duearitys patentansökan

2022-10-07 08:13

Patent- och Registreringsverket har meddelat att man avser att godkänna Duearitys patentansökan.

Patent- och Registreringsverket (PRV) har meddelat i sitt slutföreläggande att man avser att godkänna Duearitys patentansökan. Efter en slutgiltig respons från bolagets utsedda patentbyrå kommer patentet att utfärdas.

Bolagets patentansökan innebär att Duearitys teknologi ges ett gott skydd. Att patentansökan kommer att godkännas är ett bevis på att Duearity har en unik produktportfölj.

Om bolaget

Kontaktuppgifter