PRV har formellt godkänt Duearitys patentansökan – TINNITUS MONITORING AND TREATING DEVICE AND SYSTEM

2022-11-30 10:15

Patent- och Registreringsverket har nu formellt godkänt Duearitys patentansökan. Beslutet kommer att kungöras i Svensk Patenttidning nummer 2022/52 med utgivningsdag den 27 december 2022 och därmed är patent meddelat. Patentets registreringsnummer är 544 905.

Bolagets patentansökan innebär att Duearitys teknologi ges ett gott skydd. Att patentansökan godkänts är ett bevis på att Duearity har en unik produktportfölj och därmed en värdefull tillgång samt stärker bolaget i diskussionerna med presumtiva samarbetspartners.