Styrelseledamot avgår på egen begäran

2022-03-25 12:36

Styrelseledamoten i Duearity AB, Anna Chérouvrier Hansson, avser att lämna styrelsen i Bolaget och avböjer därmed omval. Skälet är att Anna har fått en utökad tjänst och att erforderlig tid inte kan läggas på styrelsearbetet i Duearity.

Anna Chérouvrier Hansson som sedan 2021 varit ordinarie styrelseledamot i Duearity AB (publ), har idag den 25 mars 2022 meddelat sin avsikt att utträda ur styrelsen och avböjer omval vilket skulle ske vid Duearitys bolagsstämma den 4 april 2022. Bakgrunden är att Anna fått en utökad tjänst på sitt nuvarande arbete vilket förhindrar fortsatt styrelseuppdrag. Anna Chérouvrier Hansson avser att utträda ur Duearitys styrelse i samband med bolagsstämman och arbetet med att hitta en ersättare har påbörjats.

“Vi är mycket tacksamma för Annas förtjänstfulla arbete under sin tid som ledamot i styrelsen. Hon har bidragit med många insikter och perspektiv i styrelsearbetet”, säger Rom Mendel, styrelseordförande för Duearity AB.