Tinnitusprodukten Tinearity G1 har fått marknadsgodkännande i Storbritannien

2023-04-26 14:51

Idag erhöll Tinearity G1 certifiering för Storbritannien vilket innebär att produkten godkänts för försäljning. Storbritannien har potential att bli en väsentlig marknad för Duearity då tinnitus är en problematik som uppmärksammas i stor utsträckning.

Marknadsgodkännandet innebär att Duearity kan starta försäljningen i Storbritannien. Tinnitus uppmärksammas i stor utsträckning i Storbritannien och vitt brus, vilket erhålls med hjälp av Tinearity G1, är en metod som rekommenderas i stor utsträckning av professionen.

Tinearity G1 är en icke-invasiv medicinteknisk produkt som sänder vitt brus till innerörat i syfte att dels lindra tinnitus. Dels kan Tinearity G1 användas när en person genomgår Tinnitus Retraining Therapy, vilket är den mest rekommenderade metoden för att behandla tinnitus.