Tinnitusprodukten Tinearity G1 registreras i Portugals ersättningssystem

2023-05-30 08:12

Duearitys portugisiske distributör har genomfört en förlansering av Tinearity G1 i Portugal. Resultatet av denna är att en europeisk Key Opinion Leader inom öron-näsa-hals avser att genomföra en användarstudie. Distributören registrerar inom kort Tinearity G1 i Portugals ersättningssystem.

En förlansering av Tinearity G1 i Portugal har skett vid en konferens för läkare och forskare inom otorhinolaryngologi, vetenskapen om öron-, näs- och halssjukdomar. Responsen var positiv och Duearitys distributör kommer nu att påbörja arbetet med att registrera Tinearity G1 i Portugals ersättningssystem (reimbursement), Infarmed. Målsättningen är att efter registreringen starta försäljningen av Tinearity G1 i juni i år.

Vidare kommer Portugals ledande professor tillika en Key Opinion Leader i Europa inom otorhinolaryngologi att genomföra en användarstudie. Ambitionen är att resultatet från studien ska presenteras på ett symposium, The Portuguese National Otoneuro, i oktober i år. Professorn är verksamhetschef på ett antal kliniker som tillhör sjukhusgruppen Hospital Lusíadas. Användarstudien kommer att finansieras av kliniken och Duearity bidrar med Tinearity G1 för studien.

- Vi har nu fått ytterligare ett kvitto på att Tinearity G1 är en relevant produkt för behandling och lindring av tinnitus och bedömningen är att distributören kommer att generera försäljning fortare än vi anat. Att vi dessutom ges möjlighet att genomföra en användarstudie ledd av en framstående och välkänd forskare inom tinnitus är oerhört positivt för Duearity, säger Fredrik Westman, VD Duearity AB.

Försäljningsmål för den portugisiska marknaden kommer att formuleras i ett senare skede efter att distributörens försäljning utvärderats. Duearity för samtal med ytterligare distributörer i Europa och bolaget förväntas ingå fler distributörsavtal under 2023.