Uppdatering från Duearity

2022-05-30 08:54

Duearity har fått positivt förhandsbesked från bolagets patentjurist och i fredags undertecknades ett Memorandum of Understanding mellan Duearity och det tyska bolaget PRETTL Electronics. Idag är sista teckningsdagen i bolagets nyemission.

Patent
Duearity har sökt ett så kallat systempatent som syftar till att dels skydda bolagets färdigutvecklade produkt, Tinearity G1, dels nästa generation Tinearity, Tinearity-AI. Duearity har fått ett förhandsbesked från bolagets patentjurist som är positivt och som innebär att ett godkännande beräknas ske i månadsskiftet juni/juli i år.

Nyemissionen
Idag måndagen den 30 maj är sista teckningsdagen i Duearitys nyemission. Målet är att ta in 24,9 miljoner kronor i syfte att finansiera ett antal aktiviteter som i sin tur syftar till att bygga ytterligare värde i bolaget. Duearity har för avsikt att använda emissionslikviden i huvudsak inom fem områden:

  1. Bolaget har för avsikt att utveckla nästa generation Tinearity som i slutändan ska bli ett AI-system som kan betraktas som unikt inom tinnitus. Det finns ett antal skäl till att Tinearity-AI kan betraktas som unikt. Ett väsentligt skäl är att det inom professionen anses att systemet kan bli ett kraftfullt hjälpmedel i behandlingen av patienter som lider eller besväras av tinnitus.
  2. Duearity har för avsikt att lansera Tinearity G1 i USA i slutet av 2022 eller början av 2023. Det viktigaste skälet är att USA bedöms kunna bli bolagets viktigaste marknad och bolaget ser goda möjligheter att starta försäljning i landet.
  3. Vidare avser Duearity att trappa upp marknadsföringsinsatserna i Europa. Bolaget har marknadsfört Tinearity G1 i Europa sedan februari 2021 och inledde en så kallad pre-sale i månadsskiftet januari/februari i år. Resultatet är enligt förväntan och bedömningen är att ytterligare insatser kan ge positiva effekter.
  4. En fjärde väsentlig investering är att genomföra en eller flera studier. Syftet är att bana vägen för nästa steg i bolagets marknadsföring, den som riktar sig mot kliniker, profession, apotek och distributörer.
  5. Slutligen avser bolaget att genomföra investeringar som syftar till att effektivisera produktion och logistik vilket syftar till att underlätta en effektiv tillväxt.

Samarbete
Fredagen den 27 maj publicerade Duearity ett pressmeddelande där det framgick att bolaget har ingått ett Memorandum of Understanding med det tyska bolaget PRETTL Electronics Group. Målet är att ingå ett samarbete där bolagen gemensamt ska utveckla nästa generation Tinearity, Tinearity-AI. Samarbetet har potential att kraftigt öka möjligheterna att snabbt och resurseffektivt nå ut på marknaden med en kostnadseffektiv produkt tillsammans med en stark och erfaren industriell partner.

Produktion och CE-märkning
De första produktionsbatcherna kommer att produceras under våren och början av sommaren. Därmed har vi säkerställt att lanseringen kan ske så fort Tinearity G1 CE-märkts. Bolagets bedömning är att lansering och distribution till dem som redan köpt Tinearity G1 sker i augusti.